تاریخچه

موسسه چای ادیب در سال ۱۳۳۸ با اعلام حضور خود و ارائه پرطرفدارترین نوشیدنی دنیا از سراسر جهان و کشور عزیزمان ایران، توانست در طی سالیان متمادی تا به امروز ضمن بهره گیری از تجارب گذشتگان و بکارگیری رکن صداقت در امر فرآوری، بسته بندی و توزیع چای ایرانی، خارجی و با عنایت به شعر حکیمانه سعدی

(اسب تازی دوصد رود به شتاب)           (شتر آهسته میرود شب و روز)

موجبات رضایتمندی بسیاری از همشهریان اصفهانی و استانهای مجاور را فراهم نماید.

چای ادیب در ادامه راه با ثبت شرکت بسته بندی گل تاش سپاهان در سال ۱۳۸۶ به صورت مکانیزه فعالیت حود را با بهره گیری از منابع انسانی متعهد، دستگاه های اتوماتیک و با دریافت آرم سیب سلامت از معاونت غذا و دارو و همچنین آرم استاندارد از مراجع ذیصلاح و استانداردهای بین المللی، همینطور با  رعایت مسائل بهداشتی و تضمین ایمنی غذا، موجبات رضایت حداکثری مشتریان عزیز و فرهیخته خود را در دستور کار خود قرار داده و در این راستا جهت گیری کلی خود را بر اساس محورهای زیر تنظیم نموده است.

  • تعهد به رعایت مقررات و قوانین ملی – استانداردهای ملی و استانداردهای بین المللی ISO 9001:2008 و ISO 22000:2005
  • رعایت قوانین و مقررات و الزامات درون کارخانه ای مطابق قوانین و مقرارت ملی – استانداردهای ملی و استاندارد بین المللی
  • تعهد به شناسایی الزامات مشتری به منظور افزایش رضایت مشتری
  • تعهد به بهبود مستمر و اثر بخشی فرایندها و به کارگیری سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی در راستای افزایش ایمنی ماده غذایی و کاهش یا حذف خطرات و ریسک های غیر قابل پذیرش در تولید محصول
  • تعهد به کنترل نقاط بحران ساز در ایمنی مواد غذایی و جلو گیری از توزیع محصول مخاطره آمیز
  • تلاش مستمر در جهت کنترل و بهبود CCP & CP ها به منظور کاهش یا حذف مخاطرات شناسایی شده
  • آموزش مستمر نیروی انسانی و تلاش جهت به روز آوری مهارت و دانش فنی پرسنل
  • توسعه زیر ساختارهای شرکت و به روز آوری دانش فنی و تکنولوژی

مسئولیت اصلی برقراری و استقرار این سیستم بر عهده مدیریت است و کلیه مدیران و کارکنان شرکت، مسئولیت مشارکت و انجام وظایف و مسئولیت های مشخص شده در این سیستم را بر عهده دارند. مسئولیت طرح و برنامه، هدایت و نظارت مستمر بر کارکرد صحیح بر عهده نماینده اینجانب در سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و مدیریت کیفیت است که گزارش های خود را به طور منظم بر اساس ممیزی های داخلی و بازنگری مدیریت، متناسب با کارایی سیستم به اینجانب ارائه مینماید.

  مدیر عامل _ محمد ادیب