چای گل تاش

محصولی از مزارع سیلان ، هندوستان و کنیا در بسته بندی های نیم کیلویی و پنج کیلویی که پس از واردات و انجام کلیه آزمون های تخصصی زیر نظر کارشناسان اداره بهداشت و استاندارد بسته بندی شده و جهت تامین نظر کلیه خریداران محترم با سلیقه های گوناگون و در انواع متنوع توزیع میگردد.