چای ادیب

محصولی که در بسته بندی های نیم کیلویی و ده کیلویی در دو نوع چای خارجی و چای داخلی ارائه شده و با سابقه بیش از نیم قرن تلاش در احیای فرهنگ استفاده از چای بسته بندی اقدام های موثری در این راه انجام داده است.